Stáhnu nahrávku a výsledek zapíšu do not, partu, partitury, formy, textové formy nebo písňového textu s akordy.

Skladbu lze zapsat do not mnoha způsoby – od nejjednoduššího (základní zpívané formální části – typicky první sloka a refrén), až po kompletní formu, se všemi odchylkami opakovaných dílů, včetně instrumentálních partů (intro, mezihry, speciál, dohra/outro/coda).
[všechny obrázky zvětšíte roztažením dvou prstů]

notogram .. 1 osnova melodie / text, akordy

základní verze notogramu
V ukázce je linka zpěvu rozšířená o zápis důležitých instrumentálních melodií (menší hlavičky not), včetně vícehlasých aranžmá.

Image 1

notogram .. 1 osnova zpěv, 2 osnovy piano / text, akordy (klavírní výtah)

verze notogramu rozšířená o pianový doprovod
V ukázce pravá ruka v zásadě kopíruje zpěvovou linku. To je nejčastější zadání. Pianista však může hrát obouručně zcela nezávislý doprovodný part.

Image 1

notogram .. partitura

zápis aranžmá společně pro více nástrojů ve společné partituře, v C ladění

Image 1

notogram .. part vybraného nástroje

Zde jde o rozepsanou ukázku partu trubky (v Bb ladění) z předchozí partitury.

Image 1

forma

akordický plán celé písně s taktovými čarami, důležitými rytmickými prvky (synkopy, předražené doby) a třeba i s některými místy rozepsanými do not – buď graficky (jako v této ukázce), anebo klasicky v osnově
Formy píšu nejčastěji takhle ručně, aby se snadno a přehledně uvedly všechny zvláštnosti skladby. Kapelám a muzikantům to obvykle vyhovuje.

Image 1

textová forma

Vymyslel jsem nejkomplexnější zápis písně – s přiřazenými akordy a vyznačenými taktovými čarami, předraženými dobami (obloučky pod značkou akordu), takty ve speciálním metru (v ukázce např. 6/4 a 2/4 v šedých rámečcích). Případně mohou být důležité doby vyznačené tečkami u příslušných slabik. Podstatná je přehlednost, okamžitá čitelnost při hraní i zpěvu. Rozepisuju proto zásadně všechny sloky, refrény atd. Lze upravit podle individuálních potřeb zadavatele.

Image 1

text s akordovými značkami

Mohou být rozepsány akordicky i instrumentální pasáže. Harmonie může preferovat znění doprovodné kytary, kláves apod. anebo celkový souzvuk. Zde je uveden nejjednodušší zápis převažující harmonie ze studiového záznamu písně.

Image 1